Kinh thánh

Kinh thánh

6/3/2019 9:22:17 PM
Kinh thánh tháng 6

Kinh thánh tháng 6

Thể loại:
Kinh thánh
Tác giả:
Đức Chúa Trời
Người đọc:
Nguyễn Thỉ
Báo cáo lỗi:
Số lượt xem:
1061
Số lượt thích:

 Tháng 6


Ngày 1: Châm ngôn 1, Giăng 11, I Sử ký 13-15
Ngày 2: Châm ngôn 2, Giăng 12, I Sử ký 16-17
Ngày 3: Châm ngôn 3, Giăng 13, I Sử ký 18-19
Ngày 4: Châm ngôn 4, Giăng 14, I Sử ký 20-22
Ngày 5: Châm ngôn 5, Giăng 15, I Sử ký 23-24
Ngày 6: Châm ngôn 6, Giăng 16, I Sử ký 25-26
Ngày 7: Châm ngôn 7, Giăng 17, I Sử ký 27-29
Ngày 8: Châm ngôn 8, Giăng 18, I Các vua 3-4
Ngày 9: Châm ngôn 9, Giăng 19, Nhã ca 1-3
Ngày 10: Châm ngôn 10, Giăng 20, Nhã ca 4-6
Ngày 11: Châm ngôn 11, Giăng 21, Nhã ca 7-8
Ngày 12: Châm ngôn 12, Ga-la-ti 1, I Các vua 5-6
Ngày 13: Châm ngôn 13, Ga-la-ti 2, I Các vua 7-8
Ngày 14: Châm ngôn 14, Ga-la-ti 3, I Các vua 9-10
Ngày 15: Châm ngôn 15, Ga-la-ti 4, II Sử ký 1-3
Ngày 16: Châm ngôn 16, Ga-la-ti 5, II Sử ký 4-5
Ngày 17: Châm ngôn 17, Ga-la-ti 6, II Sử ký 6-7
Ngày 18: Châm ngôn 18, Ê-phê-sô 1, Truyền đạo 1-2
Ngày 19: Châm ngôn 19, Ê-phê-sô 2, Truyền đạo 3-5
Ngày 20: Châm ngôn 20, Ê-phê-sô 3, Truyền đạo 6-7
Ngày 21: Châm ngôn 21, Ê-phê-sô 4, Truyền đạo 8-9
Ngày 22: Châm ngôn 22, Ê-phê-sô 5, Truyền đạo 10-12
Ngày 23: Châm ngôn 23, Ê-phê-sô 6, II Sử ký 8-9
Ngày 24: Châm ngôn 24, Phi-líp 1, I Các vua 11-12
Ngày 25: Châm ngôn 25, Phi-líp 2, I Các vua 13-14
Ngày 26: Châm ngôn 26, Phi-líp 3, II Sử ký 10-11
Ngày 27: Châm ngôn 27, Phi-líp 4, II Sử ký 12-13
Ngày 28: Châm ngôn 28, Cô-lô-se 1, II Sử ký 14-15
Ngày 29: Châm ngôn 29, Cô-lô-se 2, II Sử ký 16-17
Ngày 30: Châm ngôn 30, Cô-lô-se 3, II Sử ký 18-19

Bình luận
Có thể bạn chưa nghe
Thống kê truy cập
Kết nối với chúng tôi
Liên kết website
Nhà tài trợ
GEO: 10.7763175, 106.6043947
Sách nói Cơ Đốc - Sachnoi.asia
Work:
info@sachnoi.asia
Ho Chi Minh City, HCMC 700000
Vietnam
Cell: 028 628 65545
Sách nói Cơ Đốc - Sachnoi.asia Sách nói Cơ Đốc - Sachnoi.asia
TP.HCM Ho Chi Minh City, HCMC Vietnam
700000
info@sachnoi.asia
Điện thoại: sachnoi.asia T2-T7 8am - 5:30pm Sách nói Cơ Đốc - Sachnoi.asia VND200000 - VND500000

Sách nói Cơ Đốc - Sachnoi.asia - Audio book

Sách nói Cơ Đốc - Sachnoi.asia