Kinh thánh

Kinh thánh

9/11/2019 9:29:53 AM
Kinh thánh tháng 9

Kinh thánh tháng 9

Thể loại:
Kinh thánh
Tác giả:
Đức Chúa Trời
Người đọc:
Nguyễn Thỉ
Báo cáo lỗi:
Số lượt xem:
1038
Số lượt thích:

Tháng 9
Ngày 1: Thi thiên 62, Mác 12, Ô-sê 4-5
Ngày 2: Thi thiên 63, Mác 13, Ô-sê 6-7
Ngày 3: Thi thiên 64, Mác 14, Ô-sê 8-10
Ngày 4: Thi thiên 65, Mác 15, Ô-sê 11-12
Ngày 5: Thi thiên 66, Mác 16, Ô-sê 13-14
Ngày 6: Thi thiên 67, Hê-bơ-rơ 1, Mi-chê 1-2
Ngày 7: Thi thiên 68, Hê-bơ-rơ 2, Mi-chê 3-5
Ngày 8: Thi thiên 69, Hê-bơ-rơ 3, Mi-chê 6-7
Ngày 9: Thi thiên 70, Hê-bơ-rơ 4, II Các vua 20-21

Ngày 10: Thi thiên 71, Hê-bơ-rơ 5, II Sử ký 33-34
Ngày 11: Thi thiên 72, Hê-bơ-rơ 6, Sô-phô-ni 1-3
Ngày 12: Thi thiên 73, Hê-bơ-rơ 7, Na-hum 1-3
Ngày 13: Thi thiên 74, Hê-bơ-rơ 8, II Sử ký 35
Ngày 14: Thi thiên 75, Hê-bơ-rơ 9, Ha-ba-cúc
Ngày 15: Thi thiên 76, Hê-bơ-rơ 10, Giê-rê-mi 1-2
Ngày 16: Thi thiên 77, Hê-bơ-rơ 11, Giê-rê-mi 3-4
Ngày 17: Thi thiên 78, Hê-bơ-rơ 12, Giê-rê-mi 5-6
Ngày 18: Thi thiên 79, Hê-bơ-rơ 13, Giê-rê-mi 11-12
Ngày 19: Thi thiên 80, Lu-ca 1, Giê-rê-mi 26
Ngày 20: Thi thiên 81, Lu-ca 2, Giê-rê-mi 7-8
Ngày 21: Thi thiên 82, Lu-ca 3, Giê-rê-mi 9-10
Ngày 22: Thi thiên 83, Lu-ca 4, Giê-rê-mi 14-15
Ngày 23: Thi thiên 84, Lu-ca 5, Giê-rê-mi 16-17
Ngày 24: Thi thiên 85, Lu-ca 6, Giê-rê-mi 18-20
Ngày 25: Thi thiên 86, Lu-ca 7, Giê-rê-mi 35-36
Ngày 26: Thi thiên 87, Lu-ca 8, Giê-rê-mi 13,22
Ngày 27: Thi thiên 88, Lu-ca 9, Giê-rê-mi 23-24
Ngày 28: Thi thiên 89, Lu-ca 10, II Các vua 32-33
Ngày 29: Thi thiên 90, Lu-ca 11, II Sử ký 36:1-8
Ngày 30: Thi thiên 91, Lu-ca 12, Đa-ni-ên 1-2
 

Bình luận
Có thể bạn chưa nghe
Thống kê truy cập
Kết nối với chúng tôi
Liên kết website
Nhà tài trợ
GEO: 10.7763175, 106.6043947
Sách nói Cơ Đốc - Sachnoi.asia
Work:
info@sachnoi.asia
Ho Chi Minh City, HCMC 700000
Vietnam
Cell: 028 628 65545
Sách nói Cơ Đốc - Sachnoi.asia Sách nói Cơ Đốc - Sachnoi.asia
TP.HCM Ho Chi Minh City, HCMC Vietnam
700000
info@sachnoi.asia
Điện thoại: sachnoi.asia T2-T7 8am - 5:30pm Sách nói Cơ Đốc - Sachnoi.asia VND200000 - VND500000

Sách nói Cơ Đốc - Sachnoi.asia - Audio book

Sách nói Cơ Đốc - Sachnoi.asia