Cầu nguyện

Cầu nguyện

10/8/2017 8:43:37 PM
Sống Thành Công

Sống Thành Công

Thể loại:
Cầu nguyện
Tác giả:
Paul David Yonggi Cho
Người đọc:
Khuyết Danh
Báo cáo lỗi:
Số lượt xem:
5897
Số lượt thích:

Cuốn sách Sống thành công. Mục sư tiến sĩ David Yonggi Cho đã viết cho chúng ta cách sông thành công trong Kinh Thánh. Ông cũng nói những tấm gương thất bại trong Kinh Thánh để làm bật nên thế nào là sống thành công và làm thế nào bạn sống thành công. Cách sống thành công có quyền năng trên Satan, Sống thành công trong ân tứ Đức Thánh Linh,...

Mục Lục Sách SỐNG THÀNH CÔNG- Tác giả: David Yonggi Cho

 

Những tiêu đề danh mục này, giúp bạn hiểu thêm bài đọc SỐNG THÀNH CÔNG!

Giới Thiệu Tác Phẩm

Chương 01: Đặt Tên Cho Năm Mới

Chương 02: Phép Lạ Đầu Tiên

Chương 03: Năm Bước Đi Đến Đời Sống Thành Công

Chương 4: Toàn Bộ Khí Giới Của Đức-Chúa-Trời

Chương 5: Những Phước Hạnh Của Ngày Lễ Vượt Qua Cho Ngày Nay

Chương 6: Phục Vụ Chúa

Chương 7: Một Nhà Kinh Doanh

Chương 8: Những Ân Tứ Đức Thánh Linh

Chương 9: Con Sâu Của Đức-Chúa-Trời

Chương 10: Quyền Phép Trên Satan

Chương 11: Chúa Giê-Xu Của Ngày Nay

Chương 12: Quyền Năng Của Sự Chúc Phước Cho Người Khác

Chương 13: Sự Đau Khổ Một Phước Hạnh Ẩn Dấu

Chương 14: Đức Tin Hành Động Tích Cực

Chương 15: Cầu Nguyện Cách Chính Xác

Chương 16: Chỉ Nói Lời Chúa

Chương 17: Áo Choàng Của Đức Thánh Linh

Chương 18: Bước Vào Sự Yên Nghỉ Của Chúa

Chương 19: Vì Có Một Con Trai Sanh Cho Chúng Ta

Chương 20: Chức Vụ Của Đấng Christ Được Tiếp Tục Trong Đức Thánh Linh  


Xin Chúa ban phước cho quý độc giải nhận biết được cách SỐNG THÀNH CÔNG! Amen

Bình luận
Có thể bạn chưa nghe
Thống kê truy cập
Kết nối với chúng tôi
Liên kết website
Nhà tài trợ
GEO: 10.7763175, 106.6043947
Sách nói Cơ Đốc - Sachnoi.asia
Work: Ho Chi Minh City, HCMC 700000
Vietnam
Cell: 028 628 65545
Sách nói Cơ Đốc - Sachnoi.asia Sách nói Cơ Đốc - Sachnoi.asia
TP.HCM Ho Chi Minh City, HCMC Vietnam
700000
[email protected]
Điện thoại: sachnoi.asia T2-T7 8am - 5:30pm Sách nói Cơ Đốc - Sachnoi.asia VND200000 - VND500000

Sách nói Cơ Đốc - Sachnoi.asia - Audio book

Sách nói Cơ Đốc - Sachnoi.asia