Dưỡng linh

Dưỡng linh

8/14/2020 2:52:23 PM
LINH, HỒN, VÀ THÂN THỂ

LINH, HỒN, VÀ THÂN THỂ

Thể loại:
Dưỡng linh
Tác giả:
DR. JAEROCK LEE
Người đọc:
Văn Nhiên
Báo cáo lỗi:
Số lượt xem:
6648
Số lượt thích:

Những điều đặc biệt mà người đọc có thể tìm hiểu từ cuốn sách này bao gồm những vấn đề sau:

1. Thông qua sự hiểu biết thuộc linh về linh, hồn, và thân thể, là những thành phần của con người, người đọc có thể nhìn vào ‘bản ngã’ mình và đạt được cái nhìn sâu sắc về cuộc sống của chính họ.

2. Họ có thể đạt đến một sự tự nhận biết cách trọn vẹn về chính con người của mình về ‘bản ngã’ mà họ đã được tạo dựng nên. Sách nầy chỉ ra cho bạn đọc một con đường để tự nhận biết về chính mình như sứ đồ Phao-lô đã nói trong 1 Cô-rinh-tô 15:31, “tôi chết hằng ngày” để được thánh khiết và trở thành những con người thuộc linh mà Đức Chúa Trời mong muốn.

3. Chúng ta có thể tránh bị rơi vào bẫy của kẻ thù ma quỷ và Sa-tan, và có được quyền năng để đánh bại các quyền lực tối tăm chỉ khi chúng ta hiểu về chính con người mình. Như Chúa Giê-su đã phán, “Nếu luật pháp gọi những kẻ được lời Đức Chúa Trời phán đến là các thần, và nếu Kinh thánh không thể bỏ được” (Giăng 10:35), cuốn sách này chỉ ra cho độc giả biết được con đường đúng đắn để dự phần vào bổn tánh Đức Chúa Trời và nhận lãnh được mọi phước lành mà Ngài đã hứa.


Mục lục
Lời nói đầu
Bắt đầu cuộc hành trình của Linh, Hồn, Thể
Phần I
Chương 1: Khái niệm về xác thịt
Chương 2: Sự sáng tạo
Chương 3: Con người trong không gian thuộc thể
Phần II
Chương 1: Sự hình thành của linh hồn
Chương 2: Bản Ngã
Chương 3: Công việc của xác thịt
Chương 4: Vượt khỏi giới hạn của loài sanh linh
Phần III
Chương 1: Thuộc linh và thánh khiết trọn vẹn
Chương 2: Kế hoạch ban đầu của Đức Chúa Trời
Chương 3: Loài người đích thực
Chương 4: Cõi thiêng liêng 

Bình luận
Có thể bạn chưa nghe
Thống kê truy cập
Kết nối với chúng tôi
Liên kết website
Nhà tài trợ
GEO: 10.7763175, 106.6043947
Sách nói Cơ Đốc - Sachnoi.asia
Work:
info@sachnoi.asia
Ho Chi Minh City, HCMC 700000
Vietnam
Cell: 028 628 65545
Sách nói Cơ Đốc - Sachnoi.asia Sách nói Cơ Đốc - Sachnoi.asia
TP.HCM Ho Chi Minh City, HCMC Vietnam
700000
info@sachnoi.asia
Điện thoại: sachnoi.asia T2-T7 8am - 5:30pm Sách nói Cơ Đốc - Sachnoi.asia VND200000 - VND500000

Sách nói Cơ Đốc - Sachnoi.asia - Audio book

Sách nói Cơ Đốc - Sachnoi.asia