Cầu nguyện

Cầu nguyện

9/25/2017 6:27:04 PM
Linh Lực Từ Đời Sống Cầu Nguyện

Linh Lực Từ Đời Sống Cầu Nguyện

Thể loại:
Cầu nguyện
Tác giả:
E.M.Bounds
Người đọc:
Trương Quý
Báo cáo lỗi:
Số lượt xem:
5746
Số lượt thích:

GIỚI THIỆU

 

Sa-sút là dấu hiệu đáng buồn cho thời đại chúng ta đang sống đây. Trong giới kỹ nghệ và thương mại cũng như trong giới thiêng liêng, lòng người ta sờn ngã vì sợ hãi, và một luồng bi quan ngấm ngầm lan tràn như ôn độc qua mọi ngành của cuộc sanh hoạt quốc-gia.


Trong một thời kỳ như vậy chúng ta phải tự nhắc nhở rằng Đức Chúa Trời không chết; rằng Đấng “ Hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời vẫn y – nguyên” ( Hê-bơ-rơ 13:8)  vẫn còn ngự trên ngôi thế lực và quyền phép, vẫn sẵn sàng và mong muốn như mọi khi, được đến cứu giúp dân Ngài trong thì giờ họ túng ngặt kinh khủng hơn hết. Nếu chúng ta cần giở những trang sử, hoặc trần tục hay tôn giáo, thì sẽ thấy lặp đi lặp lại lời quả quyết khích-lệ rằng nếu chúng ta cần kêu cầu Đức Chúa Trời, thì Ngài sẽ đáp lại. Để thử nghiệm Ngài một lần nữa, chúng tôi xin phát hành bài khẩn cấp kêu gọi chúng ta quỳ gối xuống nầy như là một bản hiệu triệu Toàn-quốc Cầu nguyện.

Chỗ cầu nguyện là chỗ đắc thắng. Thực sự đó được nêu cao chói lọi trong mỗi trang sử ký Hội Thánh. Có lẽ chúng ta đã quên Chúa, nhưng vì cớ lòng thương xót và yêu mến nên Ngài vẫn nhớ ta và chờ thi ân cho ta.
 
MỤC – LỤC

Chương thứ nhất:               - Cần có những người cầu nguyện.
Chương thứ hai:                 - Sự đầy đủ của chúng tôi đến từ Đức Chúa Trời.
Chương thứ ba:                  - Văn tự làm cho chết.
Chương thứ tư:                   - Những khuynh hướng cần phải tránh khỏi.
Chương thứ năm:               - Cầu nguyện là điều tối cần thiết.
Chương thứ sáu:                - Một chức vụ cầu nguyện có kết quả.
Chương thứ bảy:                - Phải biệt nhiều thì giờ cho sự cầu nguyện.
Chương thứ tám:                - Tấm gương của những người cầu nguyện.
Chương thứ chín:               - Bước vào một ngày với sự cầu nguyện.
Chương thứ mười:          - Cầu nguyện và thực hành tin kính liên hiệp với nhau.
Chương thứ mười một:       - Một tấm gương tin kính.
Chương thứ mười hai:        - Cần phải dự bị tấm lòng
Chương thứ mười ba:         - Ân điển do tấm lòng, chờ không do đầu óc.
Chương thứ mười bốn:       - Sự xức dầu là cần thiết.
Chương thứ mười lăm:       - Sự xức dầu là đặc sắc của chức vụ.
Chương thứ mười sáu:      - Cầu nguyện nhiều là giá phải để
                                             được sự xức dầu.
Chương thứ mười bảy:       - Sự cầu nguyện là đặc điểm của thủ
                                             lãnh thiêng liêng.
Chương thứ mười tám:     - Ông truyền đạo cần được tín đồ cầu nguyện cho.
Chương thứ mười chín:     - Sự quyết định là cần thiết để được
                                           những kết quả lớn lao nhứt do sự cầu nguyện.
Chương thứ hai mươi:      - Ông truyền đạo hay cầu nguyện sẽ sinh
                                           ra hội chúng hay cầu nguyện.
Bình luận
Có thể bạn chưa nghe