Cầu nguyện

Cầu nguyện

1/21/2023 7:20:37 AM
CHIẾM LẤY NHỮNG CỔNG THÀNH QUÂN ĐỊCH

CHIẾM LẤY NHỮNG CỔNG THÀNH QUÂN ĐỊCH

Thể loại:
Cầu nguyện
Tác giả:
CINDY JACOBS
Người đọc:
HUYỀN MY
Báo cáo lỗi:
Số lượt xem:
2656
Số lượt thích:
 • Giới thiệu
 • Chương 1: Sự kêu gọi cầu thay
 • Chương 2: Những tướng lãnh cầu thay
 • Chương 3: Nguyên tắc tấm lòng trong sạch
 • Chương 4: Người thi hành công vụ
 • Chương 5: Chức vụ cầu thay
 • Chương 6: Ân tứ cầu thay
 • Chương 7: Các nhà lãnh đạo cầu nguyện.
 • Chương 8: Ngôn ngữ của sự cầu thay.
 • Chương 9: Những biểu hiện của sự cầu thay
 • Chương 10: Sự cầu thay lập dị
 • Chương 11: Sự cầu thay tiên tri
 • Chương 12: Đối tác cầu thay cá nhân
 • Chương 13: Sự cầu thay ngợi khen
 • Chương 14: Sự cầu thay tập thể
 • Chương 15: Cầu nguyện tháp canh và tuần hành
 • Chương 16: Chiếm lấy cổng thành quân địch
 • Chương 17: Cải cách các quốc gia thông qua sự cầu thay chiến trận

 

 

NỘI DUNG SÁCH

 

Lời tựa

Giới thiệu

Chương 1: Sự kêu gọi cầu thay

Chương 2: Những tướng lãnh cầu thay

Chương 3: Nguyên tắc tấm lòng trong sạch

Chương 4: Người thi hành công vụ

Chương 5: Chức vụ cầu thay

Chương 6: Ân tứ cầu thay

Chương 7: Các nhà lãnh đạo cầu nguyện

Chương 8: Ngôn ngữ của sự cầu thay

Chương 9: Những biểu hiện của sự cầu thay

Chương 10: Sự cầu thay lập dị

Lập dị. Thể hiện hành vi kỳ quặc, mất cân bằng hoặc phi lý.

Chương 11: Sự cầu thay tiên tri

Chương 12: Đối tác cầu thay cá nhân

Chương 13: Ngợi khen cầu thay

Chương 14: Sự cầu thay tập thể

Chương 15: Cầu nguyện tháp canh và cầu nguyện tuần hành

Chương 16: Chiếm lấy cổng thành quân địch

Chương 17: Biến đổi các quốc gia thông qua sự cầu thay chiến trận

Bình luận
Có thể bạn chưa nghe
Thống kê truy cập
Kết nối với chúng tôi
Liên kết website
Nhà tài trợ
GEO: 10.7763175, 106.6043947
Sách nói Cơ Đốc - Sachnoi.asia
Work:
info@sachnoi.asia
Ho Chi Minh City, HCMC 700000
Vietnam
Cell: 028 628 65545
Sách nói Cơ Đốc - Sachnoi.asia Sách nói Cơ Đốc - Sachnoi.asia
TP.HCM Ho Chi Minh City, HCMC Vietnam
700000
info@sachnoi.asia
Điện thoại: sachnoi.asia T2-T7 8am - 5:30pm Sách nói Cơ Đốc - Sachnoi.asia VND200000 - VND500000

Sách nói Cơ Đốc - Sachnoi.asia - Audio book

Sách nói Cơ Đốc - Sachnoi.asia